Kontakt:

Stowarzyszenie Pomost
ul. Kłuszyńska 20/26
60-136 Poznań
tel. 061 861 92 75

 

Tomasz Czabański

prezes

tel. 601 469 494

 

dr Maksymilian Frąckowiak

archeolog

tel. 667 609 494

 

Adam Białas

kierownik robót

tel. 603 609 494

 

Paweł Łagódka

przedstawiciel regionalny na Wielkopolskę Południową

tel. 695 938 931

 

Przemysław Pasternak

przedstawiciel regionalny na Wielkopolskę Wschodnią

tel. 663 717 571, 603 098 424

 

 

 

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne ISSN 1732-1174

TOM XXXVIII/2018

» Wstęp

» Adam Czabański -  Samobójstwa nastolatków w Poznaniu w latach 1920-1925

» Adam Jakuszewicz - Prawo przysposobionego do poznania tożsamości rodziców biologicznych w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka

» Agnieszka Żok, Ewa Baum, Michał Musielak - Etyczne konteksty promocji zdrowia w kulturze ponowoczesnej

» Tova Persoff - Tower of Babel Redux: Voluntary Pursuit of a Global Lingua Franca

 

TOM XXXVII/2018

» Wstęp

» Adam Czabański - Samobójstwa seniorów powyżej 65 roku życia w Poznaniu w latach 1920- 1929

» Piotr Kordel - Metody rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych w świetle prawa międzynarodowego

» Lilia Rosenfeld- Patient as an object. Patient as a subject

 

TOM XXXVI/2018

» Adam Czabański - Wstęp

» Patrycja Chełminiak - Jedenaście dekad Domu Technika- geneza powstania secesyjnej siedziby NOT-u na łamach prasy.

» Aleksandra Bendowska Katarzyna Głodowska, Anna Skoczylas- Janke - Definicja i kryteria śmierci mózgu w ustawodawstwie polskim.

» Przemysław Kusiak- Prawne konteksty rozpadu małżeństwa w latach 1964-2018 w Polsce.

» Wiktor Werner,  Zbigniew Wilczyński - Recepcja twórczości Louisa Ferdinanda Céline'a w zasobach internetowych

» Adam Czabański - Samobójstwa ludności niemieckiej w Poznaniu w latach 1919-1929.

 

TOM XXXV/2017

» Wstęp

» Shiri Gonen-Avital - A cultural diversity aspect of parents' ways of coping with their child's Learning Disability.-An outline of a research study

» Adam Czabański - Zjawisko samobójstw w Poznaniu w pierwszych sześciu miesiącach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

» Małgorzata Czabańska-Rosada - Verflechtungen und Konflikte der Traditionen und Kulturen in der Grenzregion Meseritz

» Paweł Nowak - Służenie w wersji cyfrowej. O zaniku relacji w zdigitalizowanych usługach publicznych

» Agata Żabirek, Krzysztof Żabirek - Biografia wojskowa Leona Michalskiego (1915-1979) nawigatora dywizjonu 307 Lwowskich puhaczy

 

TOM XXXIV/2017

» Adam Czabański – Wstęp

» Małgorzata Czabańska-Rosada - W niemieckich żyłach polska krew. Rodzina von Kalckreuth na polsko-niemieckim pograniczu

» Joanna Dubiec-Stach - Nomen-Komposita als Translationseinheit am Beispiel des Romans „Die Box“ von G. Grass und deren polnischer Übersetzung „Skrzynka

» Krzysztof Żabierek - Wypadki lotnicze wielkopolskich lotników w latach 1919-1936 w świetle prasy polskiej

» Piotr Kordek, Filip Wadas - Samorząd zawodowy fizjoterapeutów w opiniach studentów i absolwentów fizjoterapii

» Adam Czabański - Kuratorzy sądowi w obliczu zachowań samobójczych swoich podopiecznych

» Ewa Myszkowska - Konsumowanie autentyczności – elitarna moda czy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju?

 

TOM XXXIII/2017

» Adam Czabański – Wstęp

» Piotr Kordel, Tomasz Jopek - Historyczne korzenie samorządu lekarskiego cz. 2

» Barbara Purandare, Tomasz Trzmiel, Agnieszka Lewicka-Rabska, Magdalena Roszak, Mariola Pawlaczyk - Wykład jako narzędzie w promowaniu nawyków ochrony przed słońcem wśród uczniów szkół podstawowych.

» Joanna Nowacka - Koncepcja nadczłowieka i jego nazistowskie implikacje

» Małgorzata Czabańska-Rosada - Ziemie utracone w literaturze niemieckojęzycznej - zarys typologii i problemy recepcji w Polsce.

» Adam Czabański - Samobójstwa przez skok z wysokości we Wrocławiu (Breslau) podczas II wojny  światowej.

 

TOM XXXII/2016

» Adam Czabański - Wstęp.

» Katarzyna Prażmowska-Bartoszek - Niepełnosprawność w polszczyźnie – nazwy określające dysfunkcje na podstawie analizy forów internetowych dla osób niepełnosprawnych.

» Adam Czabański - Doświadczenia pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej w sprawach dotyczących samobójstw i prób samobójczych.

» Beata Urbanowicz - Ciążę nastolatek - problem, który wciąż istnieje.

» Małgorzata Czabańska-Rosada - Cmentarz jako laboratorium pojednania – rozważania na podstawie badań terenowych.

» Mikołaj Gębka - Judeochrześcijańskie źródła europejskiego ojcostwa.

» Hanna Mamzer - Media masowe jako odzwierciedlenie relacji społecznych.

 

TOM XXXI/2016

» Wstęp.

» Klaudia Renusch - Polski bio art rzuca wyzwanie. O Symbiotyczności tworzenia Elvina Flamingo.

» Rafał Nakonieczny - Filozoficznoprawny aspekt kontrowersji wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego (K 52/13).

» Barbara Grabowska - Zmiana języka, jakim mówimy o zwierzętach, jako świadectwo zmiany naszego do nich stosunku.

» Magdalena Dąbrowska - Po cóż patrzeć na zwierzęta? Zdjęcia psów rasowych w epoce nowych mediów.

» Magdalena Ziółkowska-Kuflińska Byki nie zdychają, byki umierają. Wątki tanatologiczne w tauromachii.

 

TOM XXX/2016

» Agnieszka Żok, Piotr Białas, Hanna Mamzer - Wstęp

» Aleksandra Postek - Od adopcji ze schroniska do wegetarianizmu. Reklamy społeczne wobec praw zwierząt

» Marek al Sofij Han Ardabili - Polityka dyssensu i zwierzęta pozaludzkie

» Joanna Wysocka-Andrusiewicz - Zwierzęta w oczach myśliwych, myśliwi w oczach internautów. O etycznych aspektach polowań rekreacyjnych (dla sportu) i ich obrazie w mediach społecznościowych.

» Małgorzata Poks - Rzeźnia przemysłowa, system kapitalistyczną a wyzwolenie zwierząt: perspektywa amerykańska

» Hanna Kanecka - Antropomorfizacja  zwierząt w kontekście sztuk performatywnych na przykładzie projektu Baltazar Davida Weber-Krebsa i Maximiliana Haasa

 

TOM XXIX/2016

» Piotr Białas, Hanna Mamzer, Agnieszka Żok, Wstęp

» Agnieszka Żok, Piotr Białas, Hanna Mamzer, Dlaczego musimy rozmawiać o prawach zwierząt? Kilka uwag dotyczących etycznych dyskusji wokół zagadnień hodowli, śmierci oraz przeznaczenia zwierząt

» Hanna Mamzer, Pojecie dobrostanu zwierząt jako kategoria transgraniczna

» Piotr Krzyżański, Koń jako zwierzę graniczne

» Agnieszka Potocka, Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących jako istotny element wpływający na efektywność terapii i edukacji

» Marta Skrzypczak, Alicja Borowska, Wykorzystanie terapeutyczne koni – ocena przydatności do hipoterapii

 

TOM XXVI/2015

» Adam Czabański, Wstęp

» Anna Kokocińska, Rozumienie czyli działanie - mię̨dzy wiedzą a praktyką

» Karolina Golinowska, Relational aesthetics and the chances of democratising culture

» Piotr Kordel, Historyczne korzenie samorządu lekarskiego

» Mikołaj Gębka, Znaczenie koncepcji ról Floriana Znanieckiego oraz Daniela Levinsona w badaniach nad rolami społecznymi

» Wojciech Święch, Kwestia mniejszości wę̨gierskiej w komunistycznej Czechosłowacji

 

TOM XXV/2015

» Wstęp

» Piotr Kordel, Przegląd współczesnych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego

» Agnieszka Żok, Izabela Rzymska, Problem okien życia - analiza etyczno-prawna

» Piotr M.Pilarczyk, Krajowe Ramy Kwalifikacji a przebudowa szkolnictwa wyższego w Polsce

» Marcin Kamiński, Prawokarna problematyka sextingu

» Łukasz Jastrząb, Życie religijne W Poznaniu podczas okupacji niemieckiej 1939-1945

 

TOM XXIV/2014

» Adam Czabański, Wstęp

» Ksenia Pecuszok, Współczesny kult ciała i operacje plastyczne w aspekcie psychologiczno-społecznym

» Tomasz Żok, Agnieszka Żok, W stronę człowieka (po)nowoczesnego. Wstęp do rozważań dotyczących kondycji człowieka na przykładzie Fight Club

» Agnieszka Żok, Mediations Biennale w kontekście sytuacji kulturowej Poznania w roku 2014

» Łukasz Jastrząb, Życie religijne w Poznaniu podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 (cz. I)

» Adam Czabański Samobójstwa osób powyżej 80-tego roku życia we Wrocławiu (Breslau) podczas II wojny światowej

 

TOM XXIII/2014

» Adam Czabański, Wstęp

» Seweryna Konieczna, Profesor Józef Joteyko - neurolog rozwojowy, psycholog, pedagog przełomu XIX i XX w.

» Izabela Krasińska, Paweł Gantkowski jako działacz trzeźwościowy (1905-1938)

» Adam Czabański, Henryk Lisiak, Samobójstwa w Junikowie w 1945 roku

» Piotr Kordel, Przegląd historycznych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego

» Tomasz Jopek, Paweł Kokoszka, Łukasz Łapaj, Jakość życia, aktywność zawodowa, sportowa oraz społeczna pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

 

TOM XXII/2014

» Adam Czabański, Wstęp

» Żaneta Dobińska, Jadwiga Wiertlewska-Bielarz, Kobieta jako matka w świecie współczesnym - zarys problematyki

» Adam Czabański, Zachowania samobójcze pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu

» Seweryna Konieczna. Od przypadku, precedensu do przełomu w medycynie cz. II

» Piotr Kordel, Czym jest nacjonalizm? Przegląd wybranych koncepcji nacjonalizmu

» Agnieszka Żok, Etyka posthumanizmu

» Paweł Prüfer, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian, Studium socjologiczne, Sandomierz 2014 recenzja

 

TOM XXI/2014

» Adam Czabańśki, Wstęp

» Adam Czabański, Henryk Lisiak, Samobójstwa żołnierzy wyklętych

» Żaneta Dobińska, Macierzyństwo w Polsce - aspekt moralno-etyczny w świetle etyki katolickiej

» Jan Domaradzki, Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego

» Tomasz Gonet, Problem ocen moralnych w etyce normatywnej z perspektywy biohumanistycznej

» Seweryna Konieczna, Od przypadku, precedensu do przełomu w medycynie - wybrane przykłady

» Barbara Ptak-Piaskowska, Problemy polskiego szkolnictwa teatralnego w latach 1945-1949 - próba rekonstrukcji

» Kinga Witczak-Błoszczyk, Dzieciobójstwo - niewinna ofiara, uprzywilejowany sprawca - przegląd piśmiennictwa

» Agnieszka Żok, Henryk Lisiak, Początki refleksji teoretycznej o homoseksualiźmie

 

Copyright: Stowarzyszenie Pomost, kopiowanie materiałów ze strony bez zgody autora zabronione

www.pomost.net.pl

projekt: fryga.com